วิสัยทัศน์ : เด่นคุณธรรม นำวิชาการ สื่อสารสองภาษา คิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญ
ภาพกิจกรรม

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 กรกฎาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์"

19-21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์...มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะวิจัยการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียน

20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะวิจัยการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

18 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE


...

การแข่งขันวาดภาพ

17 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ)

17 กรกฎาคม 2560 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

15 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

14 กรกฎาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง , โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และโรงเรียนครบุรีวิทยา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดชMORE

...

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

7 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

MORE
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
FOLLOW US ON

        
จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com